Vespa-Watch project

Over het project

Vespa-Watch ziet toe op de invasie van de Aziatische hoornaar. We werken met een breed publiek en hobbyimkers. Vespa-Watch is een project van:

Het ontstond na de oproep ‘Citizen Science’ van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van 11 december 2017.

Doelen

Vespa-Watch brengt de verspreiding van de Aziatische hoornaar en het beheer in kaart. We verzamelen gegevens met de hulp van imkers, natuurvrijwilligers en het brede publiek.

We gebruiken die gegevens:

 • Om het beheer van de soort op te volgen en te evalueren
 • Voor onderzoek naar de verspreiding (snelheid, gebied, historiek, impact)
 • Om te rapporteren aan de Europese Verordening invasieve exoten.

Hoe volgen we de verspreiding van de Aziatische hoornaar op?

We werken met passieve, brede opsporing

We verzamelen waarnemingen van vrijwilligers, imkers en van het brede publiek via een bekend meldpunt. We checken die meldingen altijd.

We werken met gerichte, actieve opsporing

We staan in nauw contact met mensen die veel kennis hebben van insecten: imkers, brandweermannen, entomologen (wetenschappers op het gebied van insecten). De kans dat zij een Aziatische hoornaar zien, is groot. Zij kijken gericht aan bijenkasten, bij de verdelging van wespennesten en als ze een natuurreservaat in kaart brengen.

We registreren alle acties voor onderzoek en evaluatie van het beheer

Dat is verplicht door de ‘Europese Verordening ter preventie van de introductie en het beheer van invasieve exoten’.

Citizen Science betrekt het brede publiek bij onderzoek naar de natuur

Citizen Science heeft in ons land al een lange traditie. De voordelen:

 • Het bredere publiek leert natuuronderzoek kennen.
 • Meer mensen beseffen het belang van onderzoek.
 • Er groeit bewustzijn rond ‘biologische invasies’ in alle lagen van de bevolking.
 • Over geheel Vlaanderen zoeken mensen mee.
 • Verkregen data is open en betrouwbaar.

Vespa-Watch werkt nauw samen met het publiek. Onze Vespa-Watch activiteiten zorgen voor een levendig netwerk van vrijwilligers.

 • In onze ’klimop-blitzes’ speuren vrijwilligers in het najaar naar Aziatische hoornaars op bloeiende klimop of sneeuwbes. Op deze planten komt de Aziatische hoornaar bijen zoeken.
 • Onze ’hornet hunts’ zijn georganiseerde zoektochten naar nesten.

Onze partners

 • INBO en Honeybee Valley leiden het project.
 • Er is steun van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie).