Registreer als professioneel bestrijder

Wij zijn een meldpunt voor monitoring van de soort maar coördineren zelf geen bestrijding op dit moment. Bestrijding van nesten Aziatische hoornaar wordt momenteel niet vergoed door de overheid. Wij bezorgen melders van een nest Aziatische hoornaar wel steeds een lijst van erkende bestrijders Aziatische hoornaar in Vlaanderen, die zij naar keuze kunnen contacteren.

Wil je graag worden toegevoegd aan of verwijderd van onze lijst van bestrijders? Stuur een mail naar vespawatch@inbo.be en voeg zowel je certificaat van erkende bestrijder (opleiding ‘Bestrijding Aziatische hoornaar’) als een bewijs van privaatverdelger (bv. BTW-nummer) toe aan je verzoek. Vermeld hierbij ook de nodige informatie zoals de naam van je bedrijf, e-mail, telefoonnummer, maximale werkhoogte in meter, provincie en gemeentes waarin je actief bent. Op deze manier bezorgen wij dit overzicht aan melders van een nest Aziatische hoornaar.

Door je aan te melden als professionele wespenverdelger, hier verwijzend naar de onderneming, zet jij en je onderneming zich in voor het effectief neutraliseren en verwijderen van nesten van Aziatische hoornaars (Vespa velutina) in overeenstemming met de geldende gedragscode en wetgeving en het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen om dit te doen. Vespa-Watch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten (schade aan mensen, uitrusting of materialen) of financiële verliezen als gevolg van de interventie. Vespa-Watch komt niet tussen in de financiële afspraken tussen de onderneming en de nesteigenaar. Vespa-Watch biedt geen directe financiële of materiële steun bij een bestrijdingsactie.

Bestrijding met diatomeeënaarde was mogelijk tot 15/12/2023. Bij gebruik moest de toegediende hoeveelheid worden gerapporteerd en of het nest succesvol was bestreden of niet. Bij gebruik in VEN- en natuurgebieden diende er steeds een afwijking voor het soortenbesluit te worden aangevraagd.

Bij het verwijderen van een nest van Aziatische hoornaar moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, daarom organizeren Inverde, VBI en BSBB gespecialiseerde opleidingen.