Meld een nest

Met het vallen van de bladeren worden nesten van Aziatische hoornaar beter zichtbaar. Nesten die nu gevonden worden zijn niet meer actief, er zitten geen hoornaren in. Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden. Verlaten nesten worden het volgend seizoen niet opnieuw gebruikt. Het melden ervan is nog altijd nodig voor onderzoek en de evaluatie van bestrijding.

Contacteer de brandweer of een privaat bestrijder bij acuut gevaar, bijvoorbeeld wanneer het nest zich nabij een woning of andere risicovolle plaats bevindt.

Wat gebeurt er met mijn melding?

  • Je krijgt meteen na melding een overzicht van erkende bestrijders Aziatische hoornaar in Vlaanderen.
  • We valideren je melding. Dat kan enkele dagen duren.
  • We verwittigen je als het om een nest van Aziatische hoornaar gaat.

Is bestrijding gratis?

Er is er geen coördinatie bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen, we duiden dus niet automatisch een bestrijder aan voor een nest Aziatische hoornaar. De overheid vergoedt niet langer de bestrijdingskosten.

Meld een nest

Belangrijk is dat je een foto inzendt waarop de wesp goed zichtbaar is. Verschillende soorten wespen bouwen een nest dichtbij de grond. Een duidelijke foto van de wesp is in dat geval nodig om de soort te bepalen.