Vespa-Watch

Meld nesten van Aziatische hoornaar

Vespa-Watch is het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaar. Meldingen worden opgevolgd zodat nesten verdelgd kunnen worden. Ook waarnemingen van individuele hoornaars via waarnemingen.be of inaturalist.org helpen om nesten op te sporen.

Meld een nest of meld een individu via waarnemingen.be of inaturalist.org.

Waarom is de Aziatische hoornaar schadelijk?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’:

  • De soort kwam hier oorspronkelijk niet voor, maar neemt nu snel in aantal toe en is al verspreid over geheel Vlaanderen.
  • Ze valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die onze bloemen en planten bestuiven.

Nesten van deze wesp worden dan ook opgespoord en verdelgd.

Hoe herken ik een Aziatische hoornaar?

Zie herkenning.