Vespa-Watch

Meld nesten van Aziatische hoornaar

Vespa-Watch is het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaar.

Je meldingen zijn nuttig voor de monitoring en het onderzoek van de soort in Vlaanderen. Het melden van individuele hoornaars kan ons helpen om nesten op te sporen.

Met het vallen van de bladeren worden nesten van Aziatische hoornaar beter zichtbaar. Nesten die nu gevonden worden zijn niet meer actief, er zitten geen hoornaren in. Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden. Het melden ervan is nog altijd nodig voor onderzoek en de evaluatie van bestrijding.

Meld een nest of meld een individu via waarnemingen.be of inaturalist.org.

Waarom is de Aziatische hoornaar schadelijk?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’:

  • De soort kwam hier oorspronkelijk niet voor, maar neemt nu snel in aantal toe en is al verspreid over geheel Vlaanderen.
  • Ze valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die onze bloemen en planten bestuiven.

Meer info op deze pagina.

Wat zie je doorheen het jaar?

Cyclus

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Zie herkenning.

Waar is de Aziatische hoornaar al waargenomen dit jaar?

Deze kaart toont een overzicht van de actieve haarden en observaties van het huidige seizoen.

Wat te doen bij een steek?

Lees het advies van het antigifcentrum.

Nog vragen?

Zie de FAQ.